menuMENU

Global Procurement

Swedish / Svenska

PPG har implementerat ePro, en global plattform som förbättrar effektiviteten i våra upphandlingsprocesser. Dessa processer inkluderar aktiviteter som sker från det att PPG köper in en vara eller tjänst hos en leverantör tills betalningen görs för dessa varor och tjänster. Utöver de många fördelar som ePro tillför PPG, inser våra leverantörer följande fördelar:

  • Inga avgifter kopplade till användning av ePro inklusive registrering och interaktion med PPG
  • Förbättrade möjligheter för leverantörer som deltar i Request for Proposals (RFPs) eller förhandlar kontrakt
  • Elektroniskt mottagande av inköpsorder (POs) och inlämning av fakturor som leder till förbättrad noggrannhet, effektivitet och cykeltider
  • Synlighet för POs, fakturastatus och betalningsinformation på en central plats

För hjälp med ePro och för att bli mer bekant med applikationen har vi en mängd olika resurser tillgängliga:

We use cookies on this site to enhance your browsing experience, measure our audience, collect useful information to provide you with more relevant ads, and allow you to share what you’ve been doing on the site on social media.
To find out more about how we use cookies or for more options click HERE. By clicking on "I accept" button you are indicating your consent to our use of cookies. I Accept