menuMENU

Global Procurement

Slovak / Slovenština

Spoločnosť PPG zaviedla globálnu platformu ePro, ktorá zvyšuje efektivitu našich procesov obstarávania. Tieto procesy zahŕňajú činnosti, ktoré sa vykonávajú od chvíle, keď spoločnosť PPG získa tovar alebo službu od dodávateľa, až po uhradenie platby za tieto tovary a služby. Okrem mnohých výhod, ktoré prináša platforma ePro spoločnosti PPG, využívajú naši dodávatelia tieto výhody:

 • Žiadne poplatky spojené s používaním platformy ePro vrátane registrácie a komunikácie so spoločnosťou PPG
 • Rozšírené možnosti pre dodávateľov, ktorí sa zúčastňujú na žiadostiach o návrhy (RFP) alebo rokujú o zmluvách
 • Elektronický príjem nákupných objednávok (PO) a predkladanie faktúr, čo vedie k vyššej presnosti a efektívnosti a kratším časom cyklu
 • Zobrazenie PO, stavu faktúry a platobných informácií na centrálnom mieste

Máme množstvo zdrojov, na ktorých získate pomoc s aplikáciou ePro a budete sa s ňou môcť lepšie oboznámiť:

Typ problému Príklady WKoho kontaktovať?
Jaggaer - Technical
 • Problémy s prihlásením a heslom
 • Na portáli dodávateľa sa vyskytla chybová stránka alebo chyba softvéru
 • Pomoc pri správe katalógu
 • Pomoc s fakturáciou na portáli
 • Technická pomoc s odpoveďou na ponuku
 • Všeobecné otázky týkajúce sa registrácie
 • Ako odošlem faktúru?
 • Čo mám robiť, ak som zabudol svoje heslo?
 • Ako môžem pridať nových používateľov do svojho profilu dodávateľa a nastaviť ich povolenia?
 • Ako môžem nahrať svoje ceny pre katalóg alebo udalosť získavania?
 • Portál sa stále zasekáva.
 • Prečo si nemôžem nastaviť heslo vo svojej mobilnej aplikácii?
 • Ako môžem nastaviť fakturáciu cXML?
 • Zaregistrujte požiadavku cez Jaggaer globálnu zákaznícku podporu
 • Zavolajte na telefonickú linku podpory spoločnosti Jaggaer, ktorá je v prevádzke 24 hodín denne, 5 dní v týždni na čísle 1-800-233-1121 možnosť 2.
 • Medzinárodné čísla sú k dispozícii tu
PPG – Registrácia
 • Pomoc so špecifickými registračnými otázkami spoločnosti PPG
 • Ktoré certifikáty musím nahrať?
 • Čo znamená táto otázka súvisiaca s registračnými?
 • Čo mám robiť, ak som dostal viac e-mailov na registráciu?
 • Ako zistím, ktorý komoditný kód si mám zvoliť počas registrácie?
 • Prečo musím poskytnúť informácie uvedené vo formulári registrácie?
PPG – Stav platby faktúry
 • Skontrolujte stav svojich faktúr
 • Ako môžem skontrolovať stav svojich faktúr odoslaných prostredníctvom portálu Jaggaer?
 • Čo znamenajú možnosti stavu platby faktúry?
Skontrolujte stav platby QRG
PPG – Problémy s platbou
 • Platba mešká
 • Platba bola uhradená na nesprávny bankový účet
 • Úhrada platby nebola prijatá
Na zistenie stavu platby najskôr skontrolujte portál
 • Čo ak je na mojej faktúre uvedené „Splatné“, ale je po dobe splatnosti?
 • Čo ak je na mojej faktúre uvedené „Zaplatené“, ale platbu som nedostal?
 • EMEA – Nájdite správny kontakt pomocou tohto zoznamu
  USCA – Nájdite správny kontakt tu.

  Pri kontaktovaní AP uveďte správne čísla faktúry a nákupnej objednávky

We use cookies on this site to enhance your browsing experience, measure our audience, collect useful information to provide you with more relevant ads, and allow you to share what you’ve been doing on the site on social media.
To find out more about how we use cookies or for more options click HERE. By clicking on "I accept" button you are indicating your consent to our use of cookies. I Accept